MUNYANEZA Donath “Ijambo ry’Imana ryo ku cyumweru”

Kuri iki cyumweru kuri EPR Remera Kicukiro, Twagize amateraniro asanzwe yo ku cyumweru ariko afite umwihariko kuko twarimo twibuka ku nshuro ya 24 Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Aya materaniro yaranzwe n’ibikorwa bikurikira:

 • Gutangiza iteraniro
 • Gufata umunota wo kwibuka abazize Jenisode yakorewe abatutsi mu Rwanda
 • Indirimbo zihuuriza abakristo
 • Kwicuza ibyaha
 • Gutangaza ibyiringiro byo kuzuka
 • Ubuhamya bw’umwe mu bakristo warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994
 • Ijambo ry’Imana ryigishijwe na Donat MUNYANEZA

Mu ijambo ry’ Imana umwigisha yagarutse ku mateka y’u Rwanda by’ umwihariko ayahuza n’ay Abisiraheli ubwo Kuro yabarokoraga akabavana ku ngoyi z’umwami Belushazari. Yakomeje ahumuriza abntu ndetse dusoza dusoma muri Yohana 20:19 aho Yesu yabwiye abigishwa ati “amahoro abe muri mwe” natwe niko amahoro akwiye kuba muri twe.

Twasomye muri:

 • Yesaya 45:1-15
 • Daniyeli 5:1-17
 • Ezra 1:1-11
 • Yohana 20:19

Post a comment

×