Umwigishwa wa kristo ninde? | Ijambo by Pst Guillaume @ EPR Remera kikukiro

Ijambo ry’Imana ryo kuri iki Cyumweru ryibanze cyane ku ntego igira iti”Buri munyamuryango wese w’ itorero ni umwigishwa wa kristo”, iyi ni intego yatuyoboye mu gihe cy’icyumweru cyose habaho ibiganiro bitandukanye.

Post a comment

×