Itangiriro 37,1-4,12-28; [Zaburi 105,1-6,16-22]; Abaroma 10,5-8; Matayo 14,22-33 Theme:   kwizera niyo maso atwereka ko Kristo ari kumwe natwe. Kuva umuntu yava muri Edeni kugera uyu munsi ubwo ndavuga abigihe cy’isezerano rya kera natwe abigihe cy’isezerano rishya umuntu akomeza kuba umwe, dutekereza kumwe twibwira kumwe, tuyoba kumwe tugarurwa kumwe ntidutandukanye cyane...

Continue reading

Intego:”Kugaragaza Ibiranga Urukundo Nyakuri” Igice: Abakorinto 13:4-11 Intangiriro: Ururwandiko rwambererw’ Abakorinto rwanduitse na Paulo mu mwakawa 55 nyuma yuko umucyo uvuye mu ijuru uvira isi kandi uwo mucyo wari Yesu Christo. Paulo rero yanditse ururwandiko ari Efeso muri 55. Korinto wari umurwa umeze neza, kandi muri icyogihe wari wo mugi...

Continue reading

Sermon August 2, 2020  Zaburi 148: Yesaya 63, 7-9; Luka 17, 11-19 Kucyumweru  cyo hirya  ubwo ndavuga icyumweru cya tariki ya 19/07/2020  nibwo amatorero yari yemerewe kongera gukora amateraniro nyuma y’amezi atari make amateraniro atemewe kubera kwirinda kwandura corona virusi. Kuricyo cyumweru natwe abakrsito ba paruwase ya Remera kicukiro twari...

Continue reading

Sermon July 19, 2020 1 Abakorinto 12, 12-30 Uyu munsi nifuje ko tugaruka k’ Ubumwe bw’umubiri wa Kristo, ariryo torero ( ni ukuri numva mu mutima wanjye nkunda Itorero rya Kristo). Iri jambo mukuri ntiryoroshye kuryigisha muri kigihe. Kuvuga ubumwe bw’abakristo. Ubumwe bw’Itorero. Iyo umuntu avuze ubumwe abantu benshi bashobora...

Continue reading

Sermon Categories

Sermon Speakers

×